Oznamy

 

OZNAM MLMF :

1. Schôdza MLMF pred začiatkom sezóny 2023.
15.3.2023 od 16:00 hod. zasadačka OSBD Martin Sever - Fatra Súpisiek, registračky, výška štartovného 2023, organizačné pokyny. Učasť POVINNÁ !


OZNAM MLMF :

2. Schôdza MLMF pred začiatkom sezóny 2023.
24.3.2023 od 16:00 hod. zasadačka OSBD Martin Sever - Fatra Potvrdzovanie súpisiek, štartovné, rozlosovanie. Učasť POVINNÁ !


OZNAM MLMF :

Štart ročníka 2023
víkend 1. - 2. apríla 2023


OZNAM MLMF :

Prosíme všetkých kapitánov aby si pravidelne kontrolovali na stránkach Mestskej ligy malého futbalu aj sekcie PRESTUPY, SÚPISKY a TRESTY kde sa vždy dozvedia zmeny a udalosti z pravidelného pondelkového výboru MLMF.


OZNAM MLMF :

Prestupy je možné uskutočniť iba na schôdzi výboru MLMF v sídle Sportzar Martin (pri hokejbalovom ihrisku) na I. poschodí vždy v pondelok v čase od 16 : 00 až 16 : 45 hod. Kapitán (zástupca mužstva) je povinný zo sebou doniesť súpisku mužstva, registračný preukaz hráča, (pri novom hráčovi fotografiu a dátum narodenia) v opačnom prípade mu nebude prestup zaregistrovaný. Iným spôsobom, v inom termíne a inom mieste nie je možné prestup uskutočniť.


OZNAM MLMF :

Do výboru MLMF pre obdobie 2023 - 2024 boli zvolení :

 • Dušan ŠTRBÁK
 • Igor MIŠÍK
 • Richard LÍŠKA
 • Šimon JANEČKA
 • Miroslav ŠÍBL

OZNAM MLMF :

Najdôležitejšie zmeny schválené od ročníku 2023

 • Každé mužstvo musí prísť na 2. (potvrdzovaciu) schôdzu s týmito náležitosťami:
  1. vyplnenými súpiskami (2 ks) s dátumom narodenia kazdého hráča
  2. adresami a kontaktmi na kapitána mužstva a rozhodcov
  3. s platnou a úplnou registračkou pre každého hráča na súpiske
  4. s plným štartovným na sezónu 2023 + prípadné pokuty z ročníku 2022
 • pri porušení bodov 1 a 3 budú hráči s neúplnými a nekompletnými údajmi alebo bez platnej registračky (foto + dátum narodenia) vyradený zo súpisky mužstva až kým nebudú splnené všetky podmienky
 • pri porušení bodu 4 nebude mužstvo zaradené do ligových súťaží pre ročník 2023

Dôležité zmeny v pravidlách :

 • hráč ktorý dosiahne v danom ročníku vek 40 rokov sa nepovažuje za registrovaného (pre ročník 2023 hráči s rokom narodenia 1983)
 • ak mužstvo odstúpi do 1/2 polovice súťaže budú všetky zápasy anulované
 • ak mužstvo odstúpi po 1/2 polovici súťaže ostávajú výsledky v platnosti a všetky dalšie zápasy budú kontumované výsledkom 5:0
 • v platnosti ostáva pridelenie 2 bodov za víťazstvo
 • maximálny počet hráčov na súpiske sa zvyšuje na 20
 • počet registrovaných hráčov ostáva na 5 z toho 4 môžu zasiahnúť do zápasu
 • zápasy MLMF rozhodujú delegovaný rozhodcovia zo zoznamu rozhodcov (aj v 2. lige)
 • zvýšenie pokuty za neodovzdanie zápisu a neoznámenie výsledku do určeného termínu
 • v prípade že v ročníku v II. lige bude menej ako 10 tímov priamy postup má iba prvé mužstvo a 2. tím II. ligy hrá baráž s 13 tímom I. ligy